Johor Free WiFi Bakal nikmati kemudahan bermula hujung tahun ini

02 Sep Johor Free WiFi Bakal nikmati kemudahan bermula hujung tahun ini

Menurutnya, pada permulaan sebanyak 100 lokasi bakal menikmati kemudahan itu dan akan diuruskan secara langsung oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) dengan peruntukan sebanyak RM3 juta setahun.

“Kita juga mempunyai perancangan untuk menambah 40 lokasi lagi secara berperingkat-peringkat melibatkan kawasan PBT di seluruh negeri yang menjadi tumpuan orang ramai,” katanya kepada Utusan Malaysia, di sini baru-baru ini.

Hasni berkata, pada masa ini Unit Sains Teknologi dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) negeri sedang dalam proses akhir persiapan untuk melaksanakan perkhidmatan Johor Free WiFi tersebut.

Menurtnya, usaha mewujudkan perkhidmatan WiFi percuma di negeri ini adalah hasil maklum balas rakyat yang diterima menerusi kajian Pelan Suara Hati Johor yang banyak membangkitkan isu kemudahan WiFi dan jaringan telekomunikasi.

Beliau berkata, penembusan jalur lebar isi rumah di negeri ini sudah mencapai 72 peratus, malah kerajaan negeri juga menyediakan pelbagai program bagi menggalakkan penggunaan internet secara berterusan.

“Kita berharap dengan adanya program Johor Free WiFi ini membolehkan masyarakat khususnya golongan muda mendapat akses terhadap internet untuk mendapatkan pelbagai maklumat dengan lebih mudah,” katanya.

 

Source: Utusan

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.