Wifi percuma untuk rakyat Johor

Johor free wifi, wifi percuma untuk johor, Muafakat Johor, Johor

02 Sep Wifi percuma untuk rakyat Johor

Kerajaan negeri menawarkan kemudahan jalur lebar tanpa wayar (WiFi) percuma buat penduduk negeri ini di 10 buah daerahnya.

Menteri Besar Johor, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata Johor Free WiFi itu akan dibangunkan sepenuhnya awal tahun dengan kos RM12.9 juta bagi tempoh tiga tahun.

Projek perintis itu merangkumi pemasangan, liputan dan penyeliaan WiFi di 135 lokasi membabitkan 10 daerah, 16 pihak berkuasa tempatan dan 13 Projek Perumahan Rakyat (PPR) seluruh negeri.

 

Source: Sinar Harian

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.